Nieuws

Maart 2018: FEEST!

Op 8 maart 2018 is het precies 10 jaar geleden dat Boerderij de Zonnestraal 10 jaar bestaat. Middels feestelijke activiteiten voor de kinderen en een feestelijke ouderavond op zaterdagavond, hebben we dit gevierd met de kinderen, de ouders, het team en en de oudercommissie. Het was een fantastische week waar we goed op terug kijken met elkaar!

Namen van de groepen

Door de tijdelijke uitbreiding middels onze mooie unit, hebben wij er voor gekozen om namen aan de gebouwen/groepen te geven. Dit maakt het voor ons allemaal gemakkelijker!

Vlindertuin: de baby- en dreumesgroep

Bloemenveld: peutergroep en jongere bso-kinderen

Goudsbloem: oudere bso kinderen

De mooie raamstickers met de namen erop, geven hierin de herkenning!

Ouderavond kinderopvang april 2016

Woensdagavond 6 april 2016 was Prof. Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer bij ons te gast tijdens onze jaarlijkse ouderavond. Wauw; wat een interessante en boeiende avond was dit! Zij is gespecialiseerd in de pedagogiek en de taalontwikkeling van het jonge kind. Bevestiging voor ons: laat de kinderen vooral HEEL VEEL SPELEN!!

Februari 2015

Elly Singer komt bij ons langs op locatie voor onderzoek en positieve effecten van Kinderopvang op de Boerderij vanuit de VAK formule; dat weten wij natuurlijk al lang! Super leuk dat wij hiervoor zijn uitgekozen!

BSO restaurant.

Donderdag 25 september 2014 vindt het BSO restaurant op Boerderij de Zonnestraal plaats. Alle ouders van de kinderen op de BSO zijn om 18.00 uur van harte welkom om te komen eten. ‘s middags gaan wij hier met alle kinderen alvast lekkere dingen voorbereiden!.

HKZ audit.

Woensdag 17 september 2014 werden wij gekeurd voor het HKZ keurmerk, in samenwerking met de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). De auditor was zeer tevreden over onze bedrijfsvoering. We hebben een zeer positieve indruk achter gelaten waarbij opgemerkt werd dat wij met veel passie werken en hart voor de kinderen. Daar doen we het voor!

Zaterdag 14 juni 2014: open dag Boerderij de Zonnestraal 10.00 – 15.00 uur.

tijdens deze open dag heeft iedereen de gelegenheid om een kijkje te komen nemen op onze unieke locatie van kinderopvang! Er worden deze dag leuke activiteiten georganiseerd zoals een speurtocht over de boerderij, broodjes bakken boven het kampvuur, pony rijden, schminken en poffertjes bakken. Iedereen is van harte welkom!

Ouderavond donderdag 27 Maart 2014:

voor de ouders van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Met elkaar gaan we in groepen in gesprek over de onderwerpen / stellingen die we tegenkomen op Boerderij de Zonnestraal.

Ouderavond donderdag 14 maart 2013:

Ouderavond voor de ouders van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Met als thema deze avond: gezonde voeding voor kinderen. Diana Omta van Lekker Puh!!! zal deze avond voor ons verzorgen. Uiteraard hebben we ook de film- en fotoreportage over de kinderen van het afgelopen jaar.

Zaterdag 6 april 2013: JUBILEUMFEEST: 5 jaar boerderij de Zonnestraal

Wat is het fantastisch om terug te kijken op de afgelopen 5 jaar van het bestaan van Boerderij de Zonnestraal. In Maart 2008 begonnen met de zorgboerderij en buitenschoolse opvang. Sinds November 2010 uitgebreid met het kinderdagverblijf. Wat hebben wij de afgelopen 5 jaar vele kinderen mogen begroeten op de Zonnestraal. Dit heugelijke feit willen we heel graag met elkaar vieren middels een feestmiddag en OPEN DAG op zaterdag 6 april 2013 van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er staan deze middag leuke activiteiten voor alle kinderen op het programma en uiteraard is er alle gelegenheid om op deze feestelijke middag een kijkje op Boerderij de Zonnestraal te komen nemen. Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten!

Ouderavond vrijdag 13 april 2012

Vrijdagavond 13 april vindt onze jaarlijkse ouderavond plaats. Dit is zowel voor de ouders van de kinderen van het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zorgboerderij. Met enige trots kunnen wij vermelden dat onze gastspreker op deze avond STEVEN PONT is. Steven is vooral bekend als ontwikkelingspsycholoog binnen de systeemtheorie. Daarnaast is Steven bekend van meerdere columns en artikelen. Het beloofd een zeer boeiende avond te worden, waarbij een film- en fotopresentatie van de kinderen niet zal ontbreken!

Jaarlijks paasontbijt 2012.

vrijdag 6 april vindt ons jaarlijkse ‘paasontbijt’ weer plaats op het kinderdagverblijf. Hopelijk hebben we weer net zulk mooi weer als vorig jaar!
om 9.00 uur gaan we gezellig met alle ouders, broertjes en zusjes ontbijten. Daarna is het tijd om lekker naar buiten te gaan, op zoek naar de paaseieren en lekker spelen.

Kinderdagverblijf bestaat 1 jaar, November 2011

Hoera! het kinderdagverblijf bestaat op 1 november 2011 precies 1 jaar!
Wat gaat de tijd toch snel….. en wat zijn er het afgelopen jaar veel nieuwe ontwikkelingen geweest… Fantastisch om hier zo goed op terug te kijken!
Deze dag laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Vanaf 16.30 uur staat de koffie met wat lekkers voor alle ouders klaar.

Vacature.

September 2011
Momenteel zijn alle vacatures van Boerderij de Zonnestraal ingevuld.

Kinderdagverblijf gaat van start op maandag 1 november 2010

Wij zijn zeer verheugd om jullie te kunnen meedelen dat het kinderdagverblijf vanaf maandag 1 november 2010 officieel de deuren gaat openen!
Op maandagavond 4 oktober vind er een informatieavond plaats voor alle belangstellende ouders. Opgeven hiervoor kan via de mail: info@boerderijdezonnestraal.nl De accomodatie en inrichting is werkelijk fantastisch mooi geworden; iets waar we trots op zijn!!
De open dag op boerderij de Zonnestraal staat gepland op zaterdag 6 november 2010

Medio 2010 uitbreiding Kinderdagverblijf

Al langere tijd borrelen de plannen om de Zonnestraal uit te breiden met een kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 tot 4 jaar). De vraag hiervoor vanuit het dorp is groot, en wij willen hier heel graag op inspelen.
Medio 2010 hopen wij van start te kunnen gaan met ons kinderdagverblijf.
De formule van Agrarische kinderopvang is op de Buiten Schoolse opvang al een groot succes, we hebben er alle vertouwen in, dat ook deze formule op het kinderdagverblijf een groot succes zal worden. “ Kijken hoe de koeien door de robot worden gemolken, kalfjes melk geven, spelen met de hond en poesjes, geitjes en konijntjes verzorgen, pony knuffelen, naar het land toe lopen (of met de bolderkar!) en kijken en ontdekken wat hier allemaal groeit en bloeit “ Iets mooiers kunnen we voor opgroeiende kinderen toch niet bedenken?! Wanneer er nieuwe informatie is, houden we u uiteraard op de hoogte!
Mocht u alvast belangstelling hebben of vragen o.i.d., neem gerust contact op met Wendy via het tel. nr. 0527-202866

De Zonnestraal is het goede doel van de kerststerren acite

Begin December 2009 kreeg ik een verassend leuk telefoontje van Jan-Piet Thibaudier, leraar op het Groenhorste College te Emmeloord, dat wij als Boerderij de Zonnestraal zijn uitgekozen tot het “ goede doel”!. Dit was uiteraard fantastisch nieuws. Tijdens de actie werden in de voorverkoop bijna 300 planten besteld, welke de leerlingen vervolgens hebben verkocht.
De opbrengst hiervan besteden wij aan de aanschaf van nieuwe spelletjes en puzzels. Na het buiten spelen is het vaak heerlijk om met elkaar spelletjes te spelen, waarvoor we gezamelijk met de kinderen een lijst hebben opgesteld, welke spelen leuk zijn om aan te schaffen (en dat zijn er nogal wat!!!).
Bij deze willen wij nogmaals het Groenhorst College heel erg bedanken dat wij als Boerderij de Zonnestraal zijn uitgekozen als goed doel voor de actie.
Voor meer informatie zie de stie van het groenhorstcollege bij het kopje ‘nieuws’. Groenhorst College

Informatie inzake veiligheid en gezondheid

Vanuit het VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) en de GGD-inspectie zijn wij werkzaam met het veiligheids- en gezondheidsmanagment voor de BuitenSchoolse Opvang en het kinderdagverblijf. Dit is een methode die het mogelijk maakt op een gestructureerde manier de veiligheid en gezondheid in onze opvang te waarborgen. We doen dit door middel van de risico- inventarisatie en evaluatie lijsten bij te houden. Hieruit volgend komt ons actieplan, wat we structureel bijwerken.
Tevens houden wij ongevallenregistratie-formulieren bij, wat het inzichtelijk voor onze BSO en kinderdagverblijf maakt waar de ongevallen plaats vinden en hoe we dit in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Betreffende brandveiligheid, zijn wij eveneens werkzaam d.m.v. actieplannen. 1x per jaar vindt er een brand- en ontruimingsoefening plaats, die we gezamenlijk met de pegagogisch medewerkers en de kinderen uitvoeren.

Informatie over opleidingseisen van de beroepskrachten

Beroepskrachten die werkzaam zijn op de BSO en het kinderdagverblijf van Boerderij de Zonnestraal, zijn in het bezit van minimaal een MBO-3 niveau diploma. Bijvoorbeeld SPW, PABO, CIOS of andere kindgerichte opleidingen. De pedagogisch medewerkers kunnen tevens gebruik maken van de deskundigheidsbevordering, wat aangeboden wordt via het VAK.

Nieuwe schooljaar 2009-2010 weer van start

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, en we hebben er duidelijk allemaal weer veel zin in! De eerste vier weken van de zomervakantie zijn zeer goed verlopen op de Zonnestraal; volop speelplezier hebben we met elkaar beleefd. De groep zit momenteel op donderdag zo goed als vol, op maandag en dinsdag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Zorgboerderij op woensdagmiddag en zaterdag; 2009

De groepen van de zorgboerderij op woensdagmiddag en zaterdag zitten momenteel vol. Wanneer u over een PGB-budget beschikt en op zoek bent naar een zorgboerderij, kunnen wij uw kind wel op de wachtlijst plaatsen. Zodra er weer een plekje vrij is, nemen wij contact met u op.

Nieuwe schooljaar 2008 – 2009 weer van start

Sinds vorige week zit alles en iedereen weer in het ritme: de scholen zijn weer begonnen!. Op maandag 11 augustus waren om 07.30 uur de eerste kinderen alweer in de Zonnestraal. Gelukkig hadden we er allemaal weer veel zin in!
De bezetting van de BSO wordt langzaam maar zeker steeds groter…..
Op donderdag zitten we al bijna vol, op de maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag zijn echter nog wel plaatsen beschikbaar.

Vakantieopvang tijdens de zomervakantie 2008: Dolle pret op de Zonnestraal!

Tijdens de eerste 4 weken van de Zomervakantie 2008, was Boerderij de Zonnestraal hele dagen geopend (van 07.30 uur tot 18.00 uur.). Ook hier werd goed gebruik van gemaakt, wat resulteerde in gezellige dagen vol activiteiten.
We hebben o.a. veel spelletjes gedaan en lekkere koekjes gebakken.

Sandra behaalt certificaat

Op donderdag 27 Maart 2008 heeft Sandra het certificaat voor de basistraining gehaald. Deze basistraining werd gegeven vanuit het VAK (Vereniging Agrarische Kinderopvang). De training bestond uit 20 dagdelen, verspreid over 3 maanden. Binnen deze training is een ondernemingsplan geschreven, werd er getraind in pegagogie en kennis gemaakt met de visie van waaruit wij gaan werken. Communicatie, voeren van publiciteit en opzetten van gedegen administratie kwam allemaal aan de orde. Daarnaast werd er ook kennis gemaakt met alle regelgeving en eisen waaraan je moet voldoen in de Buiten Schoolse Opvang.
Voor foto en verdere informatie klik hier

BSO van start, maart 2008

De week na de open dag is ook de Buiten Schoolse Opvang van start gegaan. Inmiddels draaien we 3 ochtenden en 2 middagen per week met een groepje kinderen. We hebben het deze middagen maar wat druk om alle dieren te aaien en te verzorgen!. √Čn in onze rode overalletjes is een wedstrijdje skelteren erg leuk om te doen!.
Mocht u ook belangstelling hebben voor uw kind voor de Buiten Schoolse Opvang, dan bent u uiteraard van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismaking.

Open dag van 8 maart 2008

Onder de ideale weersomstandigheden opende onze dorpsvoorzitter Bouke Wielenga om 09.45 uur officieel Boerderij de Zonnestraal.
Vanaf 10.00 uur was het vervolgens direct een gezellige drukte. De belangstelling was de gehele dag overweldigend. Naar schatting hebben wij ruim 200 mensen welkom mogen heten op de boerderij. De positieve reacties van de bezoekers geeft ons nog meer enthousiasme om een groot succes te gaan maken van de Zonnestraal! Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de mooie cadeaus die we deze dag in ontvangst mochten nemen.
Foto’s van de open dag zijn te vinden onder het kopje ‘foto’s’.

Filmopname en artikel van de Stentor

De Stentor heeft tijdens de open dag van 8 maart een stukje gefilmd en wederom een artikel geschreven. Zie: filmopname en artikel

Open dag

Zaterdag 8 maart 2008 10.00-16.00 uur.

Artikel in De Stentor

Op zaterdag 16 februari verscheen een artikel over De Zonnestraal in de regionale krant De Stentor. Lees hier het artikel

Januari 2008

Sandra begint met de basistraining van het VAK (Vereniging Agrarische Kinderopvang). Wij sluiten ons aan bij deze formule, die gespecialiseerd is in Agrarische Kinderopvang op de boerderij. Zie voor meer informatie hierover www.satellite-partner.nl .

December 2007

Door de juiste weersomstandigheden en snelle bouw, staat nog voor de Kerst de schitterende accommodatie.

December 2007

We hebben de bouwvergunning binnen!!!