Peuterspeelgroep

Op de Peuterspeelgroep zijn kinderen welkom van 2 tot 4 jaar. Op elke maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend bieden we Peuterspeelgroep aan van 8.45 tot 12.00 uur.

’s Ochtends kunnen de kinderen om 8.45 uur gebracht worden en om 12.00 uur weer opgehaald worden. Vanuit de Zonnestraal bieden we ook vervoer aan. Onze Zonnestraal-bus rijdt alle 3 de ochtenden heen en weer vanuit Luttelgeest. (Maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend) s ’Ochtends zal de bus om 8.35 klaar staan om de peuters op te halen. Het verzamelpunt is bij de basisschool de Floreant. (Nu tijdelijke locatie Bosfluiter!!) Om 12.00 uur zullen we hier de peuters ook weer naar terugbrengen.

Tijdens het spelen ontdekken peuters de wereld om hen heen, ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen om een goed beeld te krijgen van de behoefte , interesse en de ontwikkeling van ieder kind. Op deze manier kunnen wij de kinderen de juiste begeleiding geven. Daarnaast leren we de kinderen onder andere normen en waarden aan, wachten op hun beurt en met regels en afspraken om te gaan. Op deze manier groeien ze spelenderwijs naar school toe.   

Om de peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool bieden we gerichte activiteiten aan voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. We werken hierbij ook met thema’s om de leef – en belevingswereld van de peuters te vergroten. We kijken naar een activiteit wat op dat moment aansluit op de behoefte van de kinderen.  
Naast de dagelijkse activiteiten als het ontvangst, eten en verzorgen hebben wij binnen en buiten activiteiten. Je kunt hierbij denken aan knippen, schilderen, muziek maken, dansen en zingen, taalactiviteiten, creativiteit en expressie.

Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten, ook als het weer minder goed is. Wij bieden in de buitenruimte van Boerderij de Zonnestraal uiteenlopende activiteiten aan. Samen met een pedagogisch medewerker worden bijvoorbeeld de dieren door de kinderen verzorgd. De te gebruiken natuurlijke buitenruimte prikkelt de fantasie van de kinderen en daagt ze uit tot ontdekken, bewegen, sociaal en gevarieerd spel. De aanwezige struiken en bomen bieden daarnaast een plaats voor rust, creativiteit en bezinning en volop mogelijkheden om tot eigen spel te komen. Onze buitenruimte biedt ook veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Zoals het rijdend speelmateriaal en een grote zandbak met scheppen, trekkertjes en ander gevarieerd speelgoed.

Globale tijdsindeling
8.35 uur Mogelijkheid tot verzamelen bij basisschool de Floreant (tijdelijk locatie Bosfluiter). Zonnestraal-bus vertrekt naar Boerderij de Zonnestraal
8.45 uur Kinderen die door ouders gebracht worden naar de peuterspeelgroep voor een ochtend, kunnen binnen komen in de Goudsbloem.
± 9.00 uur Leidster van de peutergroep (dagopvang) komt binnen met de peuters van 3,5 jaar en ouder
8.45 – 9.30 uur Vrij spelen
9.30 – 10.00 uur Kring: Fruit eten en drinken (Liedjes zingen, voorlezen)
10.00 – 10.15 uur Plassen en verschonen
10.15 – 10.45 uur Gerichte activiteit (creatieve, muziek, spel, beweegactiviteit etc.)
10.45 – 11.50/12.00 Vrij spelen
11.50/12.00 uur Kinderen gaan terug met de Zonnestraal-bus naar Luttelgeest / Kinderen worden opgehaald/ peuters 3,5 jaar gaan terug naar het Bloemenveld.